SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2001

W 2011 roku ukazały się cztery numery
Biuletyn Nr 1/2011 Biuletyn Nr 2/2011 Biuletyn Nr 3/2011 Biuletyn Nr 4/2011


© 2011 OŁ SEP